आरे .. सांग देवा कसंकाय विसरायचं जगण्यातील बरेच आनंदी …

admin

रेतील सावलींनी व्यापलेले हे क्षण….

कोपर्यातील एक उरलीसुरली आठवण ..

त्या डांबरी रसत्यांवरील वीसपंचवीस चा स्पीड ..

सुरूवातिची विजय सुपर …

तर् नंतरची पद्मिनी फियाट …

बस हेच काय ते अंधूक अंधूक …

आणि त्या पसरलेल्या  सावलीमय रसत्यावर

कधी सांडलेली शुभ्र कामिनी

तर् कधी पिवळा केशरी गुल्मोहर !

                           …..bhavna.2019.5sept.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube