तुझः घर ते

admin

तुझः घर ते 

तुझः घर ते 
 दूरवर त्या गिरीशिखरी
लपलेले तुझं घर ते..
शोध शोध शोधलं
परि मन मागे वळलं.

भिरभिरणाऱ्या मम नजरेला
धडपडणाऱ्या पावलांना
ते घर… तू ही
सापडला असतास खरा
तर शोध थांबला असता तिथेच.

मोहक ते लांब लांब तुझे असणं
न दिसूनही मज तू दिसणं
बघ, आता राहील… निरंतर…
                            – bhavna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube