पाऊस आणि गोकर्ण

admin

उन्हाळ्यात खूप खूप बिया आल्या 

काही काढल्या

काही मातीत स्वतः पडून रुजू झाल्या

तरी वेलीवर काही उरल्याच

पाऊस सुरू झाला

तशी कुजायला सुरूवात झाली

पण बियांची देखील जीद्द न्यारी

 मिळेलपाणी जोवर

 तशाच अवस्थेत तोवर

नव्याने झुलत रहायचे म्हणताहेत

एवढे धीट …

एक एक सुटं कर ..

नी रूजायला जागा कर

आता मलाच खुणावताहेत !

          …… bhavna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube