पॕरीस डायरीज .

admin

पॕरीस डायरीज ..

 
2007 साली मी अनुभवलेल पॅरीस…
विविध कलांनी नटलेलं हे शहर.
जगातील प्रत्येक कलाकाराने एकदातरी भेट द्याव असं हे शहर..
कला आणि विज्ञानाचं सुंदर एकत्रिकरण असलेलं हे शहर …
प्रत्येक गल्लिबोळाचं वैशिष्ठय असलेलं हे शहर …

शहराच्या मधोमध वाहणारी सिएन नदी …
त्या कडेने चालत राहा …
विंडो शोॅपिंग करा …
शनिवार च्या ओपन मार्केटना भेट द्या …
छोटीमोठी कला दालनं पाहत फिरा …
रसत्याकडेने विकत मिळणारी पुस्तकं चाळा …
माझ्या चित्रांमधून वेळ मिळाला की हेच काय ते काम.

निटनेटकं असं हे शहर…छान प्लॅनिंग …
एखादी महत्वाची इमारत गर्दीत अशी रचलेली आढळेल की लांब गेल्यावरही स्पष्ट दिसत असेल.

दुरवर कुठेही गेलं तरी आकाशात डोकावणारं ते Eifiel tower …
ती छबी मनामध्ये घर करून राहिली … भारतात परतल्यावर आजही एखादं टाॅवर मला tour eifiel ची आठवण करून देतं.

शनिवारी नदीच्या काठी गीटार , मित्रमैत्रीणी , वाईन आणि रात्रभर चालणार्या गप्पा. 
सकाळसंध्याकाळ माझ्याच इमारतीत सुरू असलेला पियानोचा रियाज …
दर अठवड्याला होणारे गायन ..वादन.. नृत्य…
जगातील विविध देशातील कलाकार …
हे सर्व अनुभवायला माझ्यासाठी अडीच महीने खूप कमी होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube