लहाणपणी ॲक्ट्रेस बनायचं स्वप्न पहावं …..

admin
लहाणपणी ॲक्ट्रेस बनायचं स्वप्न पहावं ..कधी नृत्यांगना ..घरचे सांगतात म्हणून डॉक्टर कधी …कधी टेलर ….टिचर .. नंतर मोठे होऊन मिलीटरीमध्ये जाण्याचं ..आणि शेवटी चित्रशिल्पकार व्हावं ..

मनात येइल ते भरपूर शिकावं …आयुष्यभर शिकत रहावं ..
हो थोडा पैसाही कमवावा …
पुन्हा शिकावं …
आता आपण मोठे झालो नै ..
आता छोटी स्वप्न पहावीत ..

पुर्वीच्या मोठ्या  स्वप्नातील काही आपोआप आपला पिछा करतात ..कधीतरी आपल्याला एखादं स्वप्न गाठतंही …

खूप छोटीछोटी स्वप्नही पहावीत ….

साधारण अठवड्याला एक म्हट्लं तरी महिन्याला चारपाच ..वर्षाला पन्नासएक …

बरीचशी स्वप्न विसरली जातात ..पुनः रीपोस्ट होतात …

आणि ढीगांनी रिजेक्ट होत राहतात …

रिजेक्ट होतात ढिगांनी…

पण दहा पैकी एखादं छोटसच पुर्ण होतं …

आणि ते तेवढच आपलं असतं ..

आपलं स्वतःचं …

 रिजेक्ट झालेली आपला पाठलाग करून कालांतराने आपल्याला गाठू पाहणारीही बरीच स्वप्न ..त्यातील काही पुढे थकून आपला पाठलाग सोडतातही …

पण स्वप्मय ..हा आपला स्वभावगूण …पुनः नकळत त्या मागे पडलेल्या  स्वप्नांना सोबत घ्यावं …

तो ..वर्षभर  अर्धवट रंगलेला मोठ्ठा कॕनव्हास पुर्ण करायला घ्यावा म्हणजे नवीन स्वप्नांना आपोआपच  जागा होते …

आणि एक दिवस ती छोटी विसरलेली स्वप्न नकळत आपल्यालाच शोधत येतात … कोणाचंतरी एक  मोठं स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी !

आणि त्यात आपणही सामावलेलो असतो !!

           ….. Bhavna.2019.March29.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube