बेरीज वजाबाकी

admin

बेरीज वजाबाकी 

साचल्या क्षणांची बेरीज
विसरल्या क्षणांची वजाबाकी

प्रेमाची बेरीज
प्रेमाची बेरीज
तरी प्रेमाची वजाबाकी
 
भावनांची बेरीज 
भावनांची वजाबाकी 
पैशाची बेरीज 
पैशाची वजाबाकी

मिळकतिची बेरीज 
साठलेल्या तुकडयांची बेरीज 
खर्चाची वजाबाकी

जगण्याची बेरीज 
हसण्याची  बेरीज 
रडण्याची वजाबाकी

सुचलेले प्रश्न 
प्रश्नाची बेरीज 
त्यातुन सापडलेली उत्तरं
प्रश्नांची वजाबाकी

नात्यांची बेरीज 
तुटलेल्या नात्यांची वजाबाकी 
नात्यांची बेरीज 
जोडलेल्या नात्यांची बेरीज

त्या आठवणी
आठवणींची बेरीज
आठवून आठवून साठवणांची बेरीज

साठलेली बेरीज  अधीक  बेरीज 
ते सरणारं आयुष्य 
तारुण्याची वजाबाकी

सरणारी वर्ष 
तारुण्याची वजाबाकी 
तरी जगलेले क्षण
जोडलेल्या क्षणांची बेरीज …

क्षणक्षण करत साठलेली वर्ष 
त्यात ते उरलंसुरलं आयुष्य 
शोधाशोध करून सापडलेला आनंद
जगायला शिकवणार्या श्वासांची  बेरीज

जाताना सोबत तो सर्व हिशेब 
साठवणांची  आठवणींची 
ती बेरीज वजाबाकी…..
            …..bhavna october 2015 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube