सोन्याचे पांघरूण …

admin

पाऊस संपून वातावरण अगदी लख्ख दिसत असतं आणि दसरा झाला की दिवाळीचे वेध लागतात ..
तेव्हा हे असे सकाळचे ऊन डोकावू पाहते …
ह्या उन्हात नक्की काय दडलेले असते माहित नाही ..
पण अगदी पुर्वीपासून मनाची हीच अवस्था असते ..
ह्या सावली सारखी ..
त्यात बालपणीचे दिवाळीच्या दिवसातले सकाळ ..संध्याकाळ ..
अगदी फराळ आणि फटाक्यांनी भरलेल्या आठवणी सामावलेल्या असतात …
दर वर्षी हा विचार येतो पण चाळीस वर्ष लोटली हे ठामपणे कळायला की हे ऊन वेगळे आहे ..
पुर्वी ह्या दिवसात परिक्षा असायच्या तरी हे ऊन मात्र आपल्या जवळ ओढत असे.
परिक्षेचे दिवस सरले अन् कामाला सुरूवात झाली तशी ऊन आणि वेध काही बदलले नाही …
ह्या दिवसात नेमकी कामांची धावपळ असते अन् हे ऊन मात्र ठामपणे आपल्याला खूणावत असतं ..


बास कर गं ..
कामे आयुष्यभर करायची आहेत ..
आकाशाने पांघरलेल्या ह्या सोन्यात चारआठ दिवस न्हाऊन नीघ जरा ..
आणि मग घर सोडवत नाही ..
जो .. जिथे असेल तेथे हा सोन्याचा उजेड पसरलेला असतो …
सोनेच जणू …
…….Bhavna 2022. October. 15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube